Γραφεία ΕΠΟ Γουδή Φωτογραφία: Intime

ΕΠΟ

Αντισυνταγματική η διάταξη του νόμου για τον ηλικιακό περιορισμό στις εκλογές των ομοσπονδιών!

15.05.24 | 19:48

Γράφει: Θάνος Μπλούνας

Δικαστική απόφαση που συνιστά ανατροπή των δεδομένων εκδόθηκε από τη δικαιοσύνη.

Δύο πρόσωπα προσέφυγαν κατά της σκακιστικής ομοσπονδίας, επειδή λόγω ηλικίας (συμπλήρωση 70 ετών) αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Η σκακιστική ομοσπονδία τον απέκλεισε βάσει νόμου, επομένως η προσφυγή τους στη δικαιοσύνη ήταν και κατά του νόμου Αυγενάκη,

Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτησή τους έγινε εν μέρει δεκτή.

Συγκεκριμένα, έγινε δεκτή ως προς το σκέλος που αφορά τον ηλικιακό περιορισμό. Ο νόμος προβλέπει ότι ουδείς που έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του δύναται να εκλεγεί σε διοικητικό συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας.

Το δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρει ότι μεταξύ άλλων ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην προσφορά ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνοντας σε αυτό το κομμάτι τη διάταξη ως αντισυνταγματική.

Αντιθέτως απορρίφθηκε το αίτημα σχετικά με τον αριθμό θητειών.

Η επίδικη διάταξη του νόμου αναφέρει τα εξής:

«Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών.

Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.»

Το θέμα απασχολεί και το ποδόσφαιρο. Τον ερχόμενο Ιούλιο θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέας εκτελεστικής επιτροπής στην ΕΠΟ.

Αρκετά από τα μέλη της σημερινής εκτελεστικής επιτροπής, δεν μπορούν να επανεκλεγούν, λόγω των περιορισμών, ηλικιακών και περιορισμών που έχουν να κάνουν με τις θητείες, οι οποίοι έχουν θεσμοθετηθεί από το 2020 επί Ελ. Αυγενάκη.

Πλέον όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, πέραν από τις γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων, έχουν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τους, που αποτελεί “δεδικασμένο”