Ταυτότητα

EΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙA FOOTBALL NEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
FOOTBALL NEWS

ΑΦΜ 802200204,
ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΓΕΜΗ 171965803000

Email: [email protected]
ΤΗΛ: 2100088830
Νόμιμος εκπρόσωπος:  Π. Βογλης
Διευθυντής – Διαχειριστής ιστοσελίδας: Π. Βόγλης
Διευθυντής Σύνταξης: Π. Βόγλης