Γραφεία ΕΠΟ Γουδή Φωτογραφία: Intime

ΕΠΟ

EΠΟ: Χωρίς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές και με αγωγές αποζημίωσης 2,5 εκατ. ευρώ

22.06.24 | 21:15

Γράφει: Θάνος Μπλούνας

Δύο επισημάνσεις περιλαμβάνονται στην έκθεση του ορκωτού λογιστή που έλεγξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΠΟ και την οικονομική της κατάσταση έως 31/12/2023.

Η πρώτη είναι ότι «οι φορολογικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2018 έως και 2023. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η ΕΠΟ δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση».

Η δεύτερη αφορά τις εναντίον της αγωγές που έχουν ασκηθεί από τρίτους, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.500.000 περίπου.

«Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές», τονίζεται στην έκθεση.

Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρεται με αφορμή την παλαιότερη ”υπόθεση Ντουρμισάι” ότι «σε βάρος της ΕΠΟ έχει επιβληθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA πρόστιμο 500.000 ελβετικών φράγκων δυνάμει της απόφασης FIFA DC 200193 (τον Νοέμβριο του 2021 για την ”υπόθεση Ντουρμισάι”) για παραβίαση του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα FIFA. Κατά της άνω απόφασης ασκήθηκε έφεση ενώπιον του CAS.

Εκδόθηκε η απόφαση με στοιχεία CAS 2020/A/7251 (σ.σ. τον Νοέμβριο του 2021), σύμφωνα με την οποία η σχετική έφεση έγινε μερικώς δεκτή. Η ΕΠΟ υποχρεούται να καταβάλλει στην FIFA το συνολικό ποσό των 500.000 ελβετικών φράγκων, πρακτικά όμως μόνο τα 150.000 ελβ. φρ. από αυτά είναι άμεσα απαιτητά, καθώς η καταβολή των υπολοίπων 350.000 ανεστάλη δοκιμαστικά επί τετραετία.

Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ η ΕΠΟ δεν θα υποπέσει σε παρόμοια παράβαση, η υποχρέωση καταβολής του ποσού αυτού αποσβένεται πλήρως.»