Κρίσιμη ΓΣ για την επόμενη ημέρα στη Νίκη Βόλου θα πραγματοποιηθεί στις 18/6. Φωτογραφία: Intime

Superleague 2

Νίκη Βόλου: Στις 18/6 το κρίσιμο ΓΣ για την επόμενη ημέρα

08.06.24 | 11:50

Σε ρυθμό… συνελεύσεων κινούνται στην «κυανόλευκη οικογένεια».

Κρίσιμη ΓΣ για την επόμενη ημέρα στη Νίκη Βόλου θα πραγματοποιηθεί στις 18/6. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 1924 ΠΑΕ“ ΑΡ. ΓΕΜΗ 151930960000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18/06/2024
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Νο. 55/29-05-2024) και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 1924 ΠΑΕ“ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στον Βόλο του Νομού Μαγνησίας και στο Γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Διάφορα θέματα σε συνέχεια του Διοικητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού.
Λοιπά θέματα με αφορμή την νέα αγωνιστική περίοδο (2024-2025).

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τα αποθετήρια των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσάγουν στην Διοίκηση της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως, καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται πιο πάνω για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.